//////

W POPRZEDNIEJ DEKADZIE

W pozostałych okresach Fed uciekał się do wyrażania dobrych intencji w odniesieniu do swoich przyszłych jak i przeszłych poczynań. Przypisywał sobie autorstwo sukcesów i winił siły pozostające poza jego ; kontrolą – głównie  politykę fiskalną – za wszystkie porażki. I to unikanie odpowiedzialności dało spek­takularne wyniki. Żadna z amerykańskich instytucji nie   ma tak złych wyników działania w długim czasie jak Fed   ciesząc się jcdnczcśnie tak dużym prestiżem społecznym.     W okresie poprzedniej dekady (1952 -1962), M2 wzrastał przeciętnie o 5,5% rocznie, a ceny o 2,3/o, co   sugeruje – łącznie z innymi doświadczeniami – że wzrost ilości pieniądza o około 3% rocznie był zgodny z zasadą stabilizacji ćen. Załóżmy, że Fed w 1962 roku przyjął zasadę wzrostu M2 według rocznej stopy 3% – 5%. Nie mogłaby ona mieścić się w tych granicach z tygodnia na tydzień, ani z miesiąca na miesiąc.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply