//////

W POŁĄCZENIU ZE WZROSTEM WYDATKÓW

W połączeniu ze wzrostem wydatków konsumpcyjnych, wzrost inwestycji spowo­duje wzrost globalnego popytu na produkty i usługi. Jak widać krzywa zagregowanego popytu przesunie się z pozycji ADV do ADZ, a ceny wzrosną od P\ AoPz. poziomem dochodu narodowego a całkowitymi planowanymi wydatkami. Zagregowa­ny popyt to zaś zależność między poziomem cen a ogólną sumą dobr i usług, czyli wielkością narodowej produkcji, którą chce nabyć ludność. Zagregowany popyt pozwala nam śledzić wpływ poziomu cen na całkowite planowane wydatki. Mówiąc innymi słowy, krzywa całkowitych planowanych wydatków stanowi punkt na krzywej zagregowanego popytu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply