//////

ROSNĄCE CENY

Rosnące ceny pobudzają wzrost popytu na pieniądz do chwili, gdy ludzie będą skłonni przechowywać nowy, większy zasób pieniądza (przypominamy, że wielkość popytu na pieniądz jest dodatnio skorelowana z poziomem cen). W wyrażeniu równania Cambridge, P rośnie do momentu gdy MD = kPy jest znów równe zasobowi pieniądza, czyli MD = kPy = MS’W rzeczywistości mechanizm transmisji pieniądza w ceny jest cokolwiek bardziej skomplikowany. Przede wszystkim ludzie i przedsiębiorstwa próbują zmniejszyć swoje zasoby pieniężne na wiele innych sposobów oprócz prostego wzrostu zakupu dóbr usług. Będą również kupować inne aktywa finansowe. Wzrost popytu na aktywa finansowe obniża stopy procentowe od tych aktywów i tym samym podnosi poziom planowanych wydatków inwestycyjnych. Ten wzrost prowadzi do chwilowego wzrostu produkcji i zatrudnienia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply