//////

PORÓWNYWANY PROCES

Porównajmy ten proces z jednej strony z polityką stałego wzrostu bazy monetarnej lub kupowania i sprze­dawania złota po stałych cenach, lub z drugiej strony stabilizowaniem wskaźnika cen podstawowych towarów. Dwa pierwsze elementy wywołałyby dokładnie przewidy­walne skutki monetarne; trzeci nie, ale przynajmniej dałyby gotowy sposób na ocenę powodzenia lub porażki. władz monetarnych w prowadzeniu przez nie danej polityki i przewidywania jej przyszłych skutków. Spieszę dodać, że obecna sytuacja nie jest bynajmniej wyjątkowa. Przeciwnie, obowiązywała prawie przez całe 74 – letnie życie Fedu. Jedynym wyjątkiem był okres między wybuchem Drugiej Wojny Światowej i 1951 rokiem, gdy Fed przestrzega! ogłoszonej polityki utrzy­mywania stopy procentowej od obligacji rządowych na stałym poziomie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply