//////

Merkury – tajemnicza planeta układu słonecznego

Zakończyła się niedawno misja badawcza sondy kosmicznej Messenger, której zadaniem było maksymalne zbadanie planety znajdującej się najbliżej słońca, a więc Merkurego. Okazuje się bowiem, że ta właśnie planeta jest najmniej znana ze wszystkich planet skalistych naszego Układu Słonecznego. Badanie trwało […]

 

Mów „nie”

     Mów „nie”

Mówienie „nie” jest oznaką dojrzałości. Przyjrzyj się chłodnym okiem swoim dotychczasowym zobowiąza­niom, zanim coś do nich dodasz. Weź również pod uwagę czas, który zostawiłeś sobie na odpoczynek. Za­dbaj o to, aby w twoim harmonogramie znalazły się chwile przeznaczone na refleksje lub nawet tylko na lenistwo. Wypełniony do granic możliwości rozkład dnia być może robi na kimś wrażenie, lecz z pewnością nie pomaga redukować stresu.

 Znajdź w swojej pracy coś przyjemnego

Pozytywne nastawienie do czekającego cię zadania, choćby było ono nie wiadomo jak przyziemne, pomaga uniknąć depresji. Sposób, w jaki wykonujemy pracę, ma znacznie większy wpływ na zmniejszenie stresu niż liczba wykonanych zadań. Wychodząc z biura, nigdy nie zapomnij się uśmiechnąć i powiedzieć pracowniko­wi „dobra robota” lub „dziękuję”. To poprawi nastrój nie tylko jemu, lecz również tobie. Pod wieczór prze­biegnij myślą zdarzenia minionego dnia i znajdź coś, z czego możesz być zadowolony. Nie wiadomo dokład­nie, jakie reakcje biochemiczne zachodzą w naszym organizmie, gdy odczuwamy przyjemność, lecz są one korzystne i przeciwdziałają stresowi. Przyjemność jest najlepszym lekiem tonizującym na świecie, a możemy przepisać go i dawkować sobie sami.

zapobieganie stresowi-przykazania

Planuj swój dzień

Jedną z najbardziej stresujących cech współczesnego życia jest to, że nigdy nie mamy dość czasu, by tak wykonać pracę, aby być całkowicie zadowolonym. Każ­dą rzecz musimy robić w pośpiechu, żeby ze wszystkim zdążyć, przez co stajemy się niewolnikami zegarków. Czas rządzi nami od porannego budzika do momentu pójścia spać. Dlaczego pozwalamy tak sobą sterować? Czas jest wytworem człowieka. To my wynaleźliśmy ten system, lecz nie możemy przestać go kontrolować, jeżeli pragniemy zachować zdrowie. Taka kontrola jest niezbędna, ponieważ potrzebujemy poczucia dokona­nia czegoś konstruktywnego, które ogarnia nas, gdy ukończymy zadanie. Dzięki temu wzrasta nasze zado­wolenie z pracy, które z kolei motywuje nas, by wy­trwać. Jeżeli musimy ze wszystkim się spieszyć, wtedy nie tylko znika zadowolenie z osiągnięć, lecz na dodatek pojawia się frustracja, obawa i zdenerwowanie, które są ogromnie stresujące. Dlatego właśnie organizacja czasu ma tak wielkie znaczenie – pozwala zapobiegać napię­ciom i cieszyć się świadomością osiągnięcia czegoś. Niech więc twój rozkład zajęć stanie się planem kampa­nii. Umawiając się na spotkania, wyrażając zgodę na wystąpienia itp., bierz pod uwagę przygotowania, któ­rych one wymagają, i zarezerwuj na nie dosta­tecznie dużo czasu. Kolejność działań ustalaj według ważności zadań, za­czynając od najbardziej istotnych. Nie denerwuj się, jeśli wieczorem nie wszystkie punkty będą skreślone. Jutro też jest dzień.

Ćwiczenia relaksacyjne

Chcąc się odprężyć natychmiast, spróbuj wykonać na­stępującą gimnastykę ramion: Znajdź krzesło z prostym oparciem i usiądź na nim, przyciskając krzyż do oparcia. Wciągnij brzuch, unosząc klatkę piersiową, po czym unieś ramiona w kierunku uszu i powoli opuść. Po­wtórz to ćwiczenie osiem razy. Następnie wykonaj krą­żenie ramion do tyłu, zataczając osiem małych kręgów. Utrzymuj wyprostowaną postawę i nie opuszczaj pod­bródka. Na koniec unieś oba ramiona w kierunku uszu, wykonaj wdech i policz w myślach do dwóch. Wykonaj wydech, opuszczając ramiona. Powtórz osiem razy.

Terapia relaksacyjna

Jedną z najważniejszych metod radzenia sobie ze stre­sem jest pozbycie się wewnętrznego gniewu. To proste ćwiczenie możesz wykonać w zaciszu swojej sypialni: Połóż się na łóżku w zaciemnionym pokoju i oddychaj agresywnie, robiąc jak najwięcej hałasu. Podczas wde­chu podnoś obie ręce, a wydychając powietrze, opusz­czaj je z całej siły na łóżko. Po uwolnieniu się od ciążą­cego ci gniewu być może zalejesz się łzami, lecz później będziesz się czuć znacznie lepiej.

Planowanie życia

Poniżej przedstawiono przykład takiego planu.

Cele długofalowe

 • W ciągu najbliższych pięciu lat chcę zostać kierow­nikiem wyższego szczebla.

 • Za pięć lat chcę mówić płynnie po francusku.

Kroki w tym kierunku

 • Porozmawiać z przełożonym o przyszłości.

 • Zastanowić się nad podjęciem studiów z dziedziny zarządzania i finansów.

 • Załatwić informatory szkoły biznesu.

Cele krótkofalowe

 • Zadzwonić do przyjaciółki.

 • Odbyć badanie lekarskie.

 • Uaktualnić notes z adresami.

 • Usunąć niepotrzebne dokumenty.

Do zrobienia dzisiaj

 • Spotkać się z przełożonym.

 • Pójść po informatory do szkoły biznesu.

 • Zadzwonić do przyjaciółki (w porze lunchu).

 • Umówić się z lekarzem na badanie.

To zostało nam dane na tym świecie

Nasze życie to wszystko, to zostało nam dane na tym świecie. Sposób wykorzystania tego czasu zdecyduje o jakości naszego życia. Należy więc zrównoważyć: rze­czy, które chcemy robić; rzeczy, które są dla nas zdrowe; rzeczy, które musimy wykonywać, aby zarobić na życie lub realizować plany zawodowe, oraz rzeczy, które ro­bimy wyłącznie dla przyjemności własnej lub innych ludzi. To jednak wymaga dokładnego planowania. Przygotuj plan życiowy, który stale będziesz poddawać ocenom i poprawiać, oraz listę długo- i krótkotermino­wych celów, plany na każdy dzień, zawierające kroki zapewniające zrealizowanie tych celów, oraz zadania, które musisz wykonywać codziennie.


Wskazówki do ułożenia stosunków w związkach

Poniżej przedstawiamy pewne wskazówki, jak ułożyć wzajemne stosunki w coraz częściej występujących tego typu związkach.

 1. Rozmawiajcie na temat swoich oczekiwań dotyczą­cych pracy i życia domowego. Postarajcie się uświa­domić sobie, jak wasze potrzeby wpłyną na swobodę działania partnera.

 2. Starajcie się ograniczyć swoje potrzeby tak, aby każde z was miało pewną swobodę i mogło poradzić sobie z obowiązkami.

 3. Oddzielajcie sprawy zawodowe od życia prywatne­go – to ograniczy konflikty.

 4. Układając plany zawodowe, skupiajcie je raczej wo­kół własnej osoby, a nie organizacji – bądźcie przygo­towani do przeprowadzki, zmian, przekwalifikowa­nia się.

 5. Dzielcie się obowiązkami – opieką nad dziećmi, pra­cami domowymi itp.

Według ostatnich badań wzrasta liczba ataków serca u kobiet na stanowiskach kierowniczych. Kobiety są równie podatne na choroby związane ze stresem jak mężczyźni.

Żony są najbardziej podatne na stres

Gospodynie domowe cierpią, gdyż czują się schwytane w pułapkę zajęć domowych w czasach, gdy tak wiele kobiet wiele oczekuje od życia. Jednak nawet w wypad­ku kobiet szczęśliwych, że mogą zajmować się domem, zdarza się nieraz, iż otoczenie sprawia, że cier­pią i czują się winne, gdyż nie przynoszą do domu pensji. Krótko mówiąc, w każdej sytuacji są przegrane. „Mimo że wiele kobiet pracuje zawodowo, badania wy­kazują, że mężczyźni nadal nie przejmują obowiązków domowych”. Cooper wyróżnia cztery typy kobiet szczególnie narażonych na stres:

 1. Gospodyni domowa, która czuje się schwytana w pu­łapkę opieki nad małymi dziećmi i prac domowych.

 2. Gospodyni domowa, która lubi przebywać w domu, lecz czuje się z tego powodu winna.

 3. Kobieta pracująca zawodowo, która wolałaby raczej pozostawać w domu.

 4. Kobieta pracująca, której zawód jest zdominowany przez mężczyzn.

Wydarzenia narastające

Wydarzenia narastające

 • Konflikt z małżonkiem.

 • Problemy z szefem.

 • Konflikt pomiędzy rodzicami a dziećmi.

 • Opieka nad osobą chorą lub starszą.

 • Znudzenie pracą lub życiem.

 • Ruch uliczny lub hałas.

Stres narasta powoli i zwiększa się, gdy człowiek jest zmęczony lub osłabiony.

Cechy osobowe będące źródłem stresu

 • Perfekcjonizm.

 • Niepewność. „

 • Niekompetencja.

 • Zazdrość.

 • Niska samoocena. i cechy te mogą wpływać na przebieg naszego dnia.

Poprawa warunków

Poprawa warunków w którejkolwiek z tych dziedzin wcale nie musi wpłynąć na zwiększenie chęci do pracy. Natomiast ich pogorszenie lub nawet zakłócenie z pew­nością pozbawi pracowników motywacji. Potrzeby satysfakcjonujące związane są głównie z tre­ścią pracy i należą do nich:

 • sama praca, 

 • osiągnięcia,

 • uznanie,

 • rozwój psychiczny

Zmiana tych czynników ha lepsze naprawdę motywuje ludzi, a ponadto często pozwala im znosić niedostateczne zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, społecznych i potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Kompetentny me­nedżer potrafi poprawić kondycję psychiczną pracow­ników i własną, stwarzając możliwości indywidualne­go rozwoju. Badania wykazały, że człowiek pracuje najlepiej, kiedy w pełni wykorzystuje swoje umiejętno­ści i spotyka się z uznaniem za osiągane wyniki. Trening motywacyjny może przynieść satysfakcję wszystkim zaangażowanym stronom.