//////

OCZEKIWANE STOPA INFLACJI

  1. W kon­sekwencji popyt na pieniądz rośnie, gdy poziom cen wzrasta i spada, gdy poziom cen spada. Zasadniczo ludzie dostosowują nominalny zasób pieniądza M tak, aby uzyskać pożądaną wielkość realnego zasobu pieniądza M/P.
  2. Oczekiwana stopa inflacji. Inflacja obniża wartość zasobu pieniądza. Jeżeli stopa inflacji przewyższa nominalną stopę procentową od pieniędzy, to siła nabywcza bieżących zasobów pieniężnych spada. Zatem ludzie obniżą swoje zasoby, pieniądza jeżeli oczekiwana stopa inflacji rośnie. Zamienią pieniądze albo na towary konsumpcyjne albo na aktywa, których realna wartość nie obniża się pod wpływem inflacji. Czynniki instytucjonalne. Wiele czynników odgrywa tu rolę. Obowiązujący system wypłacania wynagrodzeń i opłacania rachunków wpływa na popyt na pieniądz.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply