//////

MNIEJ DOLARÓW

Mniej dolarów przeznaczanych jest na zakup dóbr i usług, co zmusza sprzedających do obniżania cen ich dóbr i usług aż do momentu ustalenia się z powrotem równowagi monetarnej. Oczywiście w krótkim okresie produkcja i zatrud­nienie może się zmniejszyć, ale nie jest to skutek długookresowy.Dla poparcia swojej teorii inflacji, monetaryści obficie cytują fakty na temat związku między stopą wzrostu zasobu pieniądza i stopą inflacji. Gdy stopa wzrostu zasobu pieniądza przewyższa stopę wzrostu realnego dochodu narodowego, pojawia się inflacja. Gdy stopa wzrostu zasobu pieniądza spada poniżej stopy wzrostu realnego dochodu narodowego, pojawia się deflacja. Monetaryści utrzymują, że większość cykli koniunkturalnych, wzięło swój początek w wyniku nagłych zmian wysokości stopy wzrostu zasobu pieniądza.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply