//////

HISTORIA NIEWYMYŚLONA

Obraz ten może być z łatwością uzupełniony..I choć hipotetyczny, nie jest w żadnej mierze wymyślony, o czym : świadczy doświadczenie Japonii, która wprowadziła po­dobną politykę w 197.1 roku w o wiele mniej sprzyjających ; warunkach. (Japonia, pod naszym naciskiem, zaczyna odchodzić od tej polityki w kierunku inflacyjnym z bar- dzo – jak zwykle na początku – korzystnymi skutkami. Czas. pokaże, czy powróci do „poprzedniej polityki w chwili, która pozwoli uniknąć późniejszych negatyw­nych następstw.) Hipotetyczna alternatywna polityka miałaby jeszcze jeden skutek: środki masowego przekazu zwracałyby o    wiele mniej uwagi na System Rezerwy Federalnej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply