//////

Archive for the ‘Technikum’ Category

Nowotwory – coraz powszechniejsza choroba

Nowotwory to jedna z chorób, które określane są mianem cywilizacyjnych. Jest cały zespół chorób nazwanych wspólnie nowotworem złośliwym. W świetle najnowszych badań zachorowalność na tego rodzaju schorzenia w najbliższych latach będzie niestety na terenie naszego kraju roiła, zresztą taka sama tendencja jest obserwowana na całym nieomal świecie. Inne nieco rodzaje raka występują u mężczyzn, inne natomiast u kobiet. W tej pierwszej grupie największe żniwo zbiera rak płuc, stanowi on aż 27,5 procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe (dotyczy danych z województwa warmińsko – mazurskiego), najniższa zachorowalność na ten nowotwór występuje u mężczyzn w województwie wielkopolskim. W następnej kolejności są: rak jelita grubego, gruczołu krokowego pęcherza moczowego i żołądka. U kobiet z kolei najwięcej odnotowuje się zachorowań na raka piersi, bo aż ponad 26 procent wszystkich zachorowań na ten rodzaj nowotworu – i jest to w województwie zachodniopomorskim, najmniej kobiet na to schorzenie cierpi w województwie podkarpackim. Kolejne nowotwory wśród kobiet to jelita grubego, płuca i trzonu macicy.