//////

BŁĘDNE STRESZCZENIE

Czy będzie błędem streszczenie tego bełkotu jako „robienie właściwej rzeczy we właściwym czasie”? Istot­nie, jeden szczególny element – liczbowa wielkość M2 i M3 – są tam tylko dla tego, że Kongres zażądał tego w 1975 roku mimo stanowczego sprzeciwu Fedu. Taką „politykę” można jedynie wykorzystać do oceny bieżących poczynań lub przewidywania przyszłych ruchów tylko dzięki inteligentnemu przewidywaniu opar­temu o empiryczną ekstrapolację przeszłych reakcji Fedu na różne bodźce oraz analizę wierzeń i postaw uczest­ników procesu decyzyjnego, to jest poprzez ekstrapolację statystyczną i psychoanalizę. I, oczywiście, w branży finansowej funkcjonuje pokaźna liczebnie i doskonale zarabiająca grupa odczytująca poczynania Fedu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply